Krill

Krill ontwerpt voor het dagelijkse leven, en dat doen het bureau door juist de dagelijkse te overstijgen. Het dagelijkse zal, naast de gebruikelijke ervaringen ook vol moeten zitten met verrassingen, momenten, hoe kort ook, die iemand even buiten de normale routine uit tilt. Onze architectuur moet daarvoor de aanleiding kunnen bieden.

Het programma van eisen is daarom essentieel, maar nooit meer dan een momentopname. Het gebruik van een gebouw verandert, door de jaren heen, maar ook door de dag heen. Er kunnen vriendelijke bewoners, maar ook met onplezierige buren zijn, het kan gezellig druk, maar ook vreselijk leeg, of juist overvol zijn. Juist in deze minder leuke situaties geven onze ontwerpen aanknopingspunten voor hun gebruikers. We hebben gemerkt dat we door ruimte te bieden aan de verschillende extreme situaties , het ontwerp de flexibiliteit bieden die het nodig heeft.


www.krill.nl

Built with Berta